I vyšší splátka hypotéky má své řešení, říká odborník

Ilustrační fotografie

Hypotéky zdražily a ČNB zpřísnila i podmínky pro jejich sjednávání. To mnohé domácnosti, které budou hypotéku nyní refinancovat, dostane do problémů. Podle ekonoma Jana Brejla, obchodního ředitele skupiny Partners je třeba na problémy reagovat včas.

Vydáno: 10. 5. 2022

Hypotéky zdražují a i centrální banka zpřísnila podmínky pro jejich sjednávání lidem nad 36 let. Co říkají vaše statistiky o vývoji na hypoteční trhu?

Podle očekávání došlo k predikovanému ochlazení trhu. Za první dva měsíce letošního roku došlo k meziročnímu poklesu trhu o 30 procent. To však bylo ještě před navýšením základní úrokové sazby centrální banky na pět procent a před platností nových omezení pro poskytování hypoték.

Nejpesimističtější odhady nyní hovoří o 50% meziročním propadu hypotečního trhu. Na druhé straně by i to znamenalo objem nových úvěrů přes 200 miliard korun, tedy na úrovni minulých let, které jsme také považovali za rekordní.

Velkým tématem je refinancování hypoték. Kdybyste měl vyjít opět z vašich statistik, kolika lidí se nyní týká refinancování hypoték?

Podle neoficiálních čísel dosáhl podíl refinancování v loňském roce až 40 procent nově poskytnutých hypoték. V letošním a příštím roce bude končit fixace hypotékám v objemu 250 miliard korun.

Vzhledem k rostoucím sazbám však významně poklesl zájem klientů o řešení refinancování úvěru v průběhu fixace úrokové sazby. Refinancování tedy řeší prakticky výhradně jen klienti, kterým končí fixace. Poptávka po refinancování klesla téměř o polovinu.

Máte za to, že domácnosti se na refinancování hypoték připravily a takzvaně si dopředně zafixovaly úvěr, když byly sazby ještě níž než současných 4,5 až 5,5 procenta?

Určitá část klientů této možnosti využila a až letos budou čerpat úvěr na refinancování se sazbami kolem dvou procent. Klienti, kteří tuto možnost podcenili, budou čelit nárůstu měsíčních splátek v řádu tisíců korun. Proto je dobré obrátit se na finančního poradce, který jim dokáže s jejich rozpočtem a alternativami na finančním trhu poradit.

Na jak vysoký růst měsíční splátky u hypoték se mají lidé s hypotékou připravit?

Na průměrné hypotéce ve výši tří milionů korun při srovnání se stejným období, kdy se sazby pohybovaly kolem 2 procent, vzroste měsíční splátka přibližně o pět tisíc korun. Dnes se nabídkové sazby pohybují na úrovni 5,5 procenta.

Nakolik podle vás mohou zvýšené měsíční splátky u hypoték dostat část českých domácností spolu s dalším zdražováním do problémů?

Domácnosti dnes čelí cenovým šokům v oblasti energií, pohonných hmot, přidávají se potraviny a u klientů s refixovanou hypotékou dojde i k výraznému zvýšení nákladů na bydlení. Domácnosti, které hypotéku získaly již na hraně svých příjmů, se do problémů mohou dostat. Na druhou stranu platí, že se domácnosti zpravidla chovají racionálně a v případě ohrožení vlastního bydlení zredukují zbytné náklady.

Co byste doporučil těm domácnostem, které nezvládnou utáhnout vyšší hypotéku, aby udělaly?

V první řadě je nutné si projít veškeré náklady domácnosti a zamyslet se nad tím, co je možné postrádat, byť na přechodnou dobu. Dalším krokem je možnost prodlužení splatnosti hypotéky až na původní splatnost. V krajním případě je pak nutné zvážit prodej nemovitosti a nákup levnější či přesun do nájemního bydlení. Důležité je reagovat včas a nedostat se do situace, kdy nejsem schopen splácet a zavřu si tak cestu k dalším úvěrovým možnostem.

Skupina Partners byla jedna z prvních českých finančních firem, která se ostře vymezila proti ruské agresi na Ukrajině. Například jste okamžitě omezili spolupráci s ruskou Sberbank. Jak na své rozhodnutí hledíte s odstupem času? Šlo správné rozhodnutí?

O tom jsem přesvědčený. Kromě toho jsme okamžitě ukončili expozici našich fondů v rámci naší investiční společnosti Partners Invest a ukončili distribuci fondů třetích stran investujících v rámci Ruské federace. Také jsme hned spustili finanční a hmotnou podporu pro oběti neospravedlnitelné ruské agrese.

Ruská Sberbank v Evropě zkrachovala. I u ní mají lidé sjednány hypotéky. Jak mají postupovat?

Klienti, kteří již splácejí hypoteční úvěr a v následujícím roce jim nekončí fixace úrokové sazby, by neměli dělat nic a dál řádně splácet. Předčasně splatit úvěr poskytnutý za výhodných podmínek by bylo nerozumné. Ti, kterým končí v následujících měsících fixace, nemohou počítat s tím, že jim bude prodloužena, je tak nutné se již nyní podívat po možnosti refinancování s dopředným čerpáním.

Co klienti, kteří s ruskou banku hypotéku akorát sjednali, případně jsou ve fázi jejího čerpání?

Klienti s podepsanými nevyčerpanými či rozčerpanými úvěry jsou ve velmi nepříjemné situaci. Tyto úvěry již nebude možné čerpat, respektive dočerpat, a tak musí ihned řešit alternativu. Kromě toho, že je čeká nový úvěr za podstatně vyšších úrokových sazeb, tak někteří vzhledem k přísnějším podmínkám poskytování hypoték a vyšším nárokům na bonitu, nový úvěr nemusí získat.

Jak je to v případě splácení spotřebitelských úvěrů u Sberbank?

Komerční banka pouze vyplácí prostředky z garančního fondu, nepřebírá žádné pohledávky. Spotřebitelské úvěry klienti i nadále hradí Sberbank podle instrukcí, které jim banka zaslala.

Jak je to v případě ostatních finančních produktů, například termínovaných vkladů. Musejí lidé počkat, až jim je KB vyplatí, nebo je převedou ke KB či k jiné bance?

K převodu depozit či jiných produktů by došlo pouze v případě, že by Sberbank, respektive její portfolio odkoupila jiná banka. To se zatím vzhledem k vlastníkovi jeví jako málo pravděpodobné. Vklady jsou pak vypláceny prostřednictvím poboček Komerční banky až do celkové výše 100 tisíc euro, podle kurzu z 28. února 2022 tak jde o částku 2 499 500 korun.

Zdroj: iDNES.cz